چهار شنبه, 13 اسفند,1399 - پنجشنبه, 14 اسفند,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آفتاب اصفهان

اصفهان - خیابان آیت ا... غفاری (زینبیه) - خیابان آزادی، کوچه شبنم - هتل آفتاب
4,080,000 ریال
تا 28% تخفیف

2,950,000 ریال

موقعیت آفتاب روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 28% تخفیف 4,080,000 ریال 2,950,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 29% تخفیف 5,440,000 ریال 3,900,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 29% تخفیف 6,800,000 ریال 4,860,000 ریال