یکشنبه, 26 اردیبهشت,1400 - دوشنبه, 27 اردیبهشت,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آفتاب اصفهان

اصفهان - خیابان آیت ا... غفاری (زینبیه) - خیابان آزادی، کوچه شبنم - هتل آفتاب
4,080,000 ریال
تا 18% تخفیف

3,350,000 ریال

موقعیت آفتاب روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 18% تخفیف 4,080,000 ریال 3,350,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 19% تخفیف 5,440,000 ریال 4,450,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 19% تخفیف 6,800,000 ریال 5,540,000 ریال